Kirkko kansantarinoissa

on

Tarina kun ”Vupes parantaa mielisairaan P. Poutiaisen. Taudin luultu syy ja vierasmiehet.”

”Talollinen Paavo Poutiainen hullaantui kun Poutiaisen maalla asuva Mikko Poutiaisen eukko Mari juotti kalamoja isännälleen kostoksi kun tämä myi hänen asumansa Kylänahon torpan toiselle. Niuvanniemessäkin aluksi isäntää hoidettiin mutta tuotiin sitten parantumattomana kotiin. Tämän jälkeen käännyttiin Kust. Ihalaisen eli Vupeksen puoleen. Ihalainen asui Vehmersalmen Litmaniemellä ja oli tunnettu poppamies eli turja, käärmeiden kesyttäjä ja lumooja, moninaisten tautien, kuten kaatumataudin, mielisairauden, käärmeenpiston ym. parantaja.”

Vupeksen taikakeinoina mielisairauden parantamiseen olivat viinaryypyt, sauna, pihlajapanta ja lähde, kuolleita kuljetetun tien ja muurahaispesän alitse kulkeminen, velkakirjan pano hauen suuhun ja sairaan omistaman paidan ripustaminen puuhun.

Nämä kaikki taiat tehtiin ja lopuksi laitettiin vielä sammakot leppäkirstuun: ”Vielä tarvittiin sammakkojakin. Että niitä olisi aina tarpeen vaatiessa helposti saatavissa, säilytettiin niitä tavallisesti kaivoissa. Tällä kertaa ne tuotiin mukana Litmaniemeltä. Toinen vierasmiehistä teki niille kaksi leppäistä kirstua, jotka sitten eräänä yönä vietiin Tuusniemen kirkolle. Yöllä tehtiin kaikki edellä mainitutkin taiat, koska silloin oli parhaiten rauha muilta ihmisiltä. Toinen kirstuista haudattiin hautausmaahan ja toinen työnnettiin pitkällä seipäällä kirkon kivijalassa olevasta aukosta kirkon sillan alle (tavallisesti alttarin alle) elikkä sinne:

Missä pappi pauhaa, lukkari laulaa ja messumies mellihtöö Kuten taikuri hoki toimitusta tehdessään.

Leppäkirstu oli kiinnitetty seipääseen rihmalla. kun kirstu oli saatu työnnetyksi sopivalle kohdalle, kierrettiin seivästä, jolloin rihma kiertyi seipään ympäri ja viimein katkesi. Kirstu jäi sinne mutta seiväs vedettiin pois.”

Parannukseen liittyvä kirkossa käynti kuitattiin maanteiden risteyksessä käymällä. Se sai vastata kirkon ristikonkia. Siinä ryypättiin viinat. Parannettava ei ollut tässä mukana. Kirkkoon ei Kust. Ihalainen sanonut milloinkaan päässeensä siitä syystä, että hänen isältään Juholta mikä oli myös turja ja miltä poikakin oli oppinsa saanut, oli varastettu avain. Sellainen taika-avain saatiin ensimmäisestä naulasta, joka lyötiin kirkkoa rakentaessa. Sen kun Vupes pisti lukkoon ja puhalsi, niin pääsi kirkkoon sisälle.”

Tarinan mukaan sairas parantui monivaiheisen parannuksen jälkeen, mutta töppöröityi jälleen ja lopulta hukuttautui.

Vupekselle kuuluneen Harjun paikan omisti myöhemmin maanviljelijä ja entinen poliisikonstaapeli Juho Ihalainen. Hän kertoi, että ”näitä samoin kuin kaikkia muitakin Ihalaistarinoita on haastettu hyvin paljon, hänkin kuullen monen suusta ja ihan tosina. Muuttaessaan tälle paikalle, sanoi löytäneensä vielä aitan sillan alta leppäkirstuja, joissa oli sammakon luurankoja selälleen asetettuina.” (Verhmersalmen Litmaniemellä 5/7-1935. Otto Räsänen I, s. 67.)

Vupes, turja = taikuri, parantaja
Kalma = kuolemaan liittyvä taikavoima ja siihen liittyvä sairaus
Vierasmies = todistaja, tapahtuman nähnyt

Kirkko kansantarinoissa

Kansakoulunopettaja Otto Räsänen Tuusniemeltä keräsi paikallista muistitietoa 1930- ja 1940-luvuilla kirkon rakentamisesta ja kirkon kohtaloista Suomen sodan aikaan. Muistitietoa tallennettiin myös muihin arkistoihin.

”Kuopion ja Tuusniemen kirkonrakentajat mestarit, tietomiehiä.”

Vehmersalmelainen Aaro Happonen (82 vuotta) kertoi, että ”Kuopion nykyisen kivikirkon rakennusmestari oli sellainen, etteivät työkampsut rakennuspaikalta hävinneet. Kerran eräs työmies putosi kirkon katolta, mutta ei hänelle tullut mitään. Mestarin voima tuli näkyviin siinä, ettei mitään loukkaantumisia tapahtunut. Tuusniemen nykyisen kirkon rakentaja oli samanlainen. Eivät sieltäkään hävinneet työkalut. Muuan mies yritti vielä työkaluja, mutta jäikin paikoilleen. Sellainen voima oli silläkin mestarilla.”

”Piru kantoi viimeisen kiven Kuopion kirkkoon ja ryssät pudottivat Kuopion kirkonkellon silloin rakenteilla ollessa, kun majailivat kirkossa ja halkasivat sen”, tiesi Aaro Happonen. (Vehmersalmella 4/7-1935. – Otto Räsänen.)

Tarina Pirusta Kuopion kirkon rakennusta purkamassa

”Kun nykyistä Kuopion kivikirkkoa rakennettiin, sattui siellä seuraava tapaus. Eräänä päivänä tuli muuan tuntematon mies kirkon rakennukselle ja teki mestarille hyvän päivän, johon ei saanut vastausta. Kun sitten seuraavana aamuna mentiin työhön, huomattiin, että näkymätön piru oli käynyt yön aikana purkamassa kaiken, mitä edellisenä päivänä oli rakennettu. Silloin mestari työmiehiltä kyselemään, olisivatko nämä ehkä nähneet työmaalla liikkuva tekoon epäiltäviä ihmisiä. Työmiehet kertoivat etteivät he ole nähneet muita kuin sen tuntemattoman miehen, jonka tervehdykseen mestari ei vastannut. Tämän mestarikin muisti ja heti arvasi, että hän se on saanut kaiken aikaan. Eikä muuta kun kiireesti miestä etsimään. Ja hänet kyllä löydettiinkin. Tällöin mestari anteeksi pyytelemään tyhmyyttään. Vieras antoikin anteeksi, mutta huomautti kuitenkin, että olisi sitä tervehdykseen vastattava, vaikka sen tekijä olisi halvannäköinenkin.” (Tarinan kertoi Taavetti Räsänen Kuopiossa 27/5 – 34. – Otto Räsänen)

”Ryssät pitäneet Kuopion kirkkoa sota-aikana hevostallinaan.” (Kuopio. Eino Kemppainen 430. 1936.)

”Minä oun kuullunna semmostakkii, että silloin kuin oil Venäjän ja Ruotsin välinen sota, niin silloin on ollunna Kuopion kaupunnin kiv kirkko tekkeillä. Se on ollunna keskentekoisena se sama kirkko, joka nyt on Kuopiossa ja ei muuta ollakkaa, kuin venäläinen sotaväki oil ottanna toisten kirkon hevostallikseen ja panneet hevosia ja ruokatarpeita siihen.” (Leppävirta. Oksman Juho. KRK 111:1065. Justiina Juutilainen, 83 vuotta, Leppävirta.)

Kuva: På vägen från Ruunalehto. C. Sjöstrandin piirros, 1857. Ateneumin taidemuseo. Reprokuvaaja: Janne Mäkinen. KTKA.

 

CHURCH IN FOLKLORE

The tale when ‘Vupes heals the mentally ill P. Poutiainen. Probable cause of the illness and witnesses.’

“The farmer Paavo Poutiainen, went crazy when Mikko Poutiainen’s old lady Mari, who lived on his land, served her master some deadly magic potions in retaliation when he sold her Kylänaho croft to someone else. He was initially treated at Niuvaniemi’s, but then brought home uncured. This was followed by an invitation to Kust. Ihalainen or Vupes. Ihalainen lived in the Litmaniemi town in Vehmersalmi and was a well-known shaman or medicine man, a snake tamer and charmer, and a healer of a variety of diseases such as epilepsy, mental illness, snakebites, etc.”

Vupes’s magic remedies for curing mental illness were types of spirit shots, saunas, rowan necklaces and springs, and going under coffin trails and anthills, placing a promissory note in the mouth of a pike and hanging a diseased-person’s shirt on a tree.

All of this magic was done and finally the frogs were put in alder coffins: “Frogs were still needed. To keep them easily accessible when needed, they were usually stored in wells. This time they were brought from Litmaniemi. One of the witnesses made for them two alder coffins, which were then taken to Tuusniemi Church one night. All the above-mentioned magic was done at night, because it was the best time to have peace from other people. One of the coffins was buried in the cemetery and the other was pushed through a ventilation hatch in the foundation with a long pole (usually under the altar) or there:

Where the priest rumbles, the chorister sings, and the churchman roars like a magician repeats his abracadabra when performing his rituals.

The alder coffin was secured to the pole with a strap. Once the coffin had been secured onto the right position, it was twisted from the pole, whereupon the strap was wrapped around the pole and ultimately, it broke. The coffin remained there, but the strap was removed.
A visit to the church for the purpose of being healed was compensated by going to the road junction. It matched the lattice of the church. Alcohol was consumed. The one who needed healing was not involved in this stage. Kust. Ihalainen said he was never allowed in church because his father, Juho, who was also a shaman and his son’s tutor, had stolen the key. Such a magical key was made from the first nail that was hammered when building the church. When Vupes put the key in the lock and blew, he got inside the church.

According to the tale, the sick healed after varied cures were tried, but relapsed and eventually drowned themselves.

The farm called Harju, which belonged to Vupes, was later owned by farmer and former police constable Juho Ihalainen. He said that “these, as well as all the other stories about Ihalainen, have been challenged a great deal, and he has also heard from many a mouth that they are true. Moving to this location, he said he still found alder coffins with frog skeletons laid on their backs under the barn floor.”(Litmaniemi, Verhmersalmi 5 / 7-1935. Otto Räsänen I, p. 67.)

Vupes, medicine man = magician, healer
Kalma = Death-related magic and illness related to it
Guest = witness, witnessed the incident

Church in Folklore

Elementary school teacher Otto Räsänen from Tuusniemi collected local oral history materials on the construction of the church and its fates during the Finnish War in the 1930s and 1940s. Oral history data was also stored in other archives.

“Master church builders of Kuopio and Tuusniemi, the men of power.”

Aaro Happonen, 82, from Vehmersalmi, said that “The master builder of the current stone church in Kuopio was such that none of the work tools disappeared from the building site. One time a worker fell from the roof of the church, but nothing happened to him. The power of the master was apparent in the fact that no injuries occurred. The builder of the present church in Tuusniemi was similar. No tools were lost there either. A man tried to take the tools, but remained put. That is the power that even this master had.”

The Devil carried the last stone to the Kuopio Cathedral, and the Russian occupants dropped the bell while the Cathedral was under construction, and split it in half,” said Aaro Happonen (Vehmersalmi 4 / 7-1935. – Otto Räsänen.)

The tale of the Devil demolishing the Kuopio Cathedral:

“When the present Kuopio stone church was built, the following incident took place. One day a stranger came to the Cathedral and wished the master a good day, to which no answer was received. Then, the next morning, when they went to work, it was discovered that an invisible Devil had been there overnight to demolish everything that had been built the day before. Then the master asked the workmen whether they might have seen suspicious people moving around on the job site. The workers said that they had not seen anyone other than the stranger, whose greeting the master had ignored. The master remembered this too and immediately came to the conclusion that he had done it all. And all the while hurrying to find the man. And he was found. Then the master apologized for his stupidity. The stranger accepted his apology, but pointed out that a person’s greetings have to be reciprocated, even if the person greeting you is tawdry looking. ”(Taavetti Räsänen, Kuopio 27/5 – 34. – Otto Räsänen)

”The Russians used the Kuopio Cathedral as a horse stable during the war.” (Kuopio. Eino Kemppainen 430. 1936)

“I have also heard that when the war between Russia and Sweden was raging, there was a stone church being consecrated in Kuopio. It was the same unfinished church that is now in Kuopio, and it is nothing more than the Russian army taking over the church of others and using it as a stable to put their horses and food there.” (Leppävirta. Oksman Juho. KRK 111: 1065. Justiina Juutilainen, 83) Leppävirta.)

Photo: On the way from Ruunalehto. Sketch by C. Sjöstrand, 1857. Ateneum Art Museum. Reproduction photography by Janne Mäkinen. KTKA.

One Comment Lisää omasi

  1. Kaj Höglund sanoo:

    Mielenkiintoisia tarinoita!

    Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s