Pohjapiirros Vahtivuorenmäestä v. 1798

on

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

Alkuperäinen dokumentti Grundritning öfver Wahtiwuori – Backe 1798

Suomennos

Kuopion kaupungissa ja pitäjässä Savon ylemmässä kihlakunnassa ja läänissä, asianomaisesta ylemmän tahon käskystä laatinut vuonna 1798 Isr(ael) Calonius

24. elokuuta vuonna 1798 toimitti allekirjoittanut maanmittari asianomaisen ylemmän tahon määräyksestä, joka oli annettu 20. päivä tätä kuuta, asiaankuuluvan korkeusmittauksen Vahtivuoren mäestä Kuopion kaupungissa Savon ylemmässä kihlakunnassa ja läänissä, sekä tutkimuksen sen maaperän laadusta ja tasoituskustannuksista.

Tämä mäki sijaitsee Kuopion kaupungin torin länsisivun mukaisesti ja käsittää lasimestari Filenin rakennustontti mukaan luettuna kolmen tynnyrialan ja kuuden kapanalan pinta-alan. Perussuunnitelmat tälle mäelle, joka tulee tasata luoteesta siihen tulevan hiekkakankaan mukaiseksi, yksi tynnyrinala ja 27 kapanalaa. Tämän mäen korkeimmalla kohdalla on jokseenkin tasainen soikea kymmenen kapanalan kenttä – merkitty karttaan kirjaimella A -, jossa on kaupungin omistama tuulimylly. Tämä kenttä viettää luoteeseen ja on kirjaimen C kohdalla ja on kuusi ja puoli jalkaa matalampi kuin itäinen kukkula, jossa alkaa jyrkkä rinne ja muodostaa 25 kyynärän matkalla siinä vastaan tulevaan tasaiseen hiekkakankaaseen 21 jalan putouksen, niin että koko mäen korkeus luoteissuuntaan on 27½ jalkaa myllystä laskien.

Itään eli torille päin tässä mäessä on kolme luiskaa, ensimmäinen hyvin jyrkkä ja kaksi muuta enemmän tai vähemmän loivia. Ensimmäinen eli jyrkin luiska ensimmäisestä kohokohdasta lukien laskeutuu 25 kyynärän matkalla 27½ jalkaa ja toinen siitä lukien Torikadulle päin 62 kyynärän matkalla 8½ jalkaa sekä viimeinen torille 26 kyynärän matkalla 10 jalkaa, joten koko mäen korkeus toriin nähden on 46 jalkaa. Tämä korkeus vähenee vähitellen etelää ja pohjoista kohti, mutta pysyy samana länttä eli vankihuonetta kohti.

B:llä merkitystä kukkulasta katsoen suurimman jyrkänteen eli ensimmäisen luiskan alapuolella on kaakkoon, itään ja pohjoiseen päin maan pinnalla irtokivikko ja koska tämä luiska on samalla tasalla hiekkakankaan kanssa, joka koillisesta tulee Vahtivuoren mäkeen, niin ei myöskään näytä voitavan tasoittaa maata alemmas, jottei siitä tulisi viettävä torille päin.

Suoritetun laskelman mukaan havaitaan tämän mäen, jonka ympärys on merkitty karttaan kirjaimella B, sisältävän mainittu kivikko mukaan lukien 51886 kuutiokyynärää ja koostuvan löysästä hiekkamaasta, jossa on pienehköjä kiviä ja myös isompia kuin mies jaksaa kantaa. Pohja on kiinteää.

Tämän mäen tasoittamista ajatellen näyttää siltä, kuin luonto olisi halunnut helpottaa työtä paikalla olevin kivin, joita voidaan käyttää luiskamuuriksi [tasannemuuriksi?] toria vasten ja muissa paikoissa, joissa sellaista tarvitaan. Niitä voidaan kuljettaa hyvin helposti samoin kuin itse multaa. Ja itse Vahtivuoren sijainnista en voi muuta ymmärtää kuin että yhdessä miestyöpäivässä sieltä voisi siirtää pois 50 kuutiokyynärää maata, jolloin sen tasoitus – 51886 kuutiokyynärää – vaatisi 1083 miestyöpäivää à 12 killinkiä, joka tekee 259 riikintaalaria 24 killinkiä. Että toimitus on suoritettu ja asiat havaittu kuten edellä kerrotaan, todistaa

Paikka ja aika edellä

Viran puolesta Isr. Calonius

Kartan merkintöjä:

(ylh.) sihteeri Hultenin talo, maaviskaali Grönlundin talo, kauppapuoteja, satulaseppä Silfven talo Pohjoinen vuorikatu

(vas.) Läntinen Vuorikatu

(alh.) Eteläinen Vuorikatu

Vankihuone, asessori Saloniuksen (aidattu alue), veromestari (”talouspäällikkö”) Edbomin tontti, Apteekkari Avenin talo, kauppias Backmanin talo

Vahtivuoren näkymässä tuulimylly ja ylävasemmalta tie myllylle

(kesk.) Kuninkaankatu

torilla: skampåla = häpeäpaalu; ränterivalfvet= verokamarin holvi

(oik.) Kuningattarenkatu

kenttäreviisori Massalinin talo, kauppias Dyhrin talo

tynnyrinala= n. ½ ha; kapanala= n. 154 neliöm.; 1 tynnyrinala= 32 kapanalaa; jalka= 29,7cm; kyynärä=59,4cm ; 1 riikintaalari= 48 killinkiä

Kääntäjä: Jouko Vostila 21.4.2014

LAYOUT OF VANHTIVUORI HILL IN 1798

Original document of the layout of Vahtivuori Hill – Backe 1798

In the city and parish of the Upper Savo Hundred and Province, pursuant to the order of the relevant higher authority entered into in 1798, the undersigned, Surveyor Isr(ael)Calonius, on the 24th of August, 1798, on the order of the relevant higher authority, dated the 20th of this month, undertook a relevant altitude measurement of the Vahtivuori Hill, in the city of Kuopio and parish of the Upper Savo County, as well as a study of its soil quality and its levelling costs.

This hill, which is located along the west side of the Kuopio

city market square and glass-cutter Filen’s building site comprehend in total, a surface of three barrel areas [≈13,800 m2] and six kapanala [≈925.56 m2]. Basic plans for this hill, which is to be leveled from the northwest to the incoming sandbank, stand at one barrel area [≈4,600 m2]. and 27 kapanala [≈4,166 m2]. At the highest point of this hill is a fairly flat oval field of ten kapanala [≈1,543 m2]- marked on the map with the letter A – where a city-owned windmill is standing. This field faces northwest, is at the C-letter location and is six-and-a-half feet lower than the eastern hill, where the steep slope begins and forms a 21-foot drop on a sandbank facing it 25 feet away, so that the whole hill is 27½ feet northwest of the mill.

To the east, facing the market square, are three ramps on this hill. The first is very steep and the other two more or less gentle. The first – the steepest ramp from the first apex – is at a distance of 25 cubits and descends 27½ feet, and the second – including 62 cubits distance, 8½ feet drop towards the square- and the last – 26 cubits distance and 10 feet, so the height of the entire hill is 46 feet. This height gradually decreases to the south and north, but remains the same to the west, i.e. towards the dungeon.

From the steepest elevation of the hill marked with the letter ‘B’ and overlooking the bigger cliff, or underneath the first acclivity rests a stony soil covering the surface of the land, facing to the southeast, east and north. Since this ramp is on the same level as the sandbank that flows from the northeast into Vahtivuori Hill, it does not appear to be able to level the ground below so that it would not have to point towards the market.

According to the calculation made, this hill, whose circumference is marked by the letter ‘B’ on the map, is found to contain said rock, including 51,886 cubic cubits and consisting of loose sandy soil with smaller stones and also bigger than a man can bear. The bottom is solid.

For the purpose of levelling this hill, it seems as if nature wanted to make it easier to work with the stones on the ground, which can be used as a toe wall [plain wall?] against the market square and in other places where one is needed. They can be transported very easily as well as the mould itself can. And from Vahtivuori Hill’s own location, I can’t fathom otherwise that a one-man’s daywork could move 50 cubic cubits of land out of it, where its leveling – 51,886 cubic cubits – would require 1083 man-days of work à 12 skillings [unit of currency used in Sweden between 1776-1855 [equivalent to 1⁄48 of a riksdal], making 259 riksdalers [Swedish unit of currency used between 1777 and 1873] and 24 skillings. The survey was completed and evidenced by…

Place and Date ————

ex-officio Israel Calonius—

Map annotations:

(above) Secretary Hulten’s House, District Police Superintendent (and Public Prosecutor) Grönlund’s House, Shops, Saddler Silfve’s House North Vuorikatu

(left) West Vuorikatu

(below) South Vuorikatu

Dungeon, Assessor Salonius’s (fenced area), Treasurer (‘Financial Manager’) Edbom’s Lot, Apothecary Aven’s House, Merchant Backman’s house

A Photo of the Windmill on Vahtivuori Hill and the Road to the Mill on the Upper Left

(centre) Kuninkaankatu

At the Market: skampåla = Pillory; ränterivalfvet = Vault of the Exchequer

(right) Kuningattarenkatu

Inspector Massalin’s House, Merchant Dyhr’s House

1 barrel area = about ½ ha. = 32 kapanala [≈4,600 m2]; 1 Kapanala = about 154 m2; foot = 29.7cm; cubit = 59.4cm; 1 riksdaler = 48 skillings

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s