Pohjapiirros Vahtivuorenmäestä v. 1798

Alkuperäinen dokumentti Grundritning öfver Wahtiwuori – Backe 1798 Suomennos Kuopion kaupungissa ja pitäjässä Savon ylemmässä kihlakunnassa ja läänissä, asianomaisesta ylemmän tahon käskystä laatinut vuonna 1798 Isr(ael) Calonius 24. elokuuta vuonna 1798 toimitti allekirjoittanut maanmittari asianomaisen ylemmän tahon määräyksestä, joka oli annettu 20. päivä tätä kuuta, asiaankuuluvan korkeusmittauksen Vahtivuoren mäestä Kuopion kaupungissa Savon ylemmässä kihlakunnassa ja…